OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře na stránkách EmailNinja.cz souhlasím se zpracováním všech mnou zadaných
osobních údajů společnosti:

OLYMPIC s.r.o., Brozany 136, Staré Hradiště, 533 52, IČ: 27480381, DIČ: CZ27480381,

jakožto správcem údajů (dále jen „Společnost“) a s jejich následným zpracováním prostřednictvím
zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle
zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň souhlasím, aby mi Společnost zasílala informace o připravovaných akcích a nabídkách svých
obchodních partnerů. Mnou poskytnutá data budou sloužit jen pro interní marketingové účely
Společnosti nebo jejích obchodních partnerů a v žádném případě nebudou poskytnuta třetím osobám,
pouze s mým písemným souhlasem. Tento souhlas uděluji správci bezplatně.

Společnost OLYMPIC s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních
a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.
Údaje, které zadáváte ve formuláři na portálu EmailNinja.cz, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako
kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení
daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti
zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich
internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás
důležitou záležitostí a děláme vše pro to, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci,
ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Všechny vámi zadané osobní údaje (emailové adresy
i jiné) jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našich stránkách
zaznamenáváme. V případě návštěvy našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem
IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé
navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména,
emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci
registrace na našich stránkách, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.
Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci
anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení osobních údajů
státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci,
agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které
poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích
tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat
a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka
„Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies
ve vašem prohlížeči. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili
naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat 
ve vašem internetovém prohlížeči.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat provozovatele webu EmailNinja.cz  na adrese
info@emailninja.cz.

OLYMPIC s.r.o.
Brozany 136
Staré Hradiště
533 52
IČ: 27480381
DIČ: CZ27480381

bankovní spojení:
FIO CZK: 2000356946/2010
FIO EUR: 2000356946/8330

telefon: +420 731 175 485
email: info@emailninja.cz
skype: mario_rozensky