VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Registrací do online kurzu EmailNinja.cz potvrzuje uživatel i poskytovatel kurzu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem kurzu EmailNinja.cz je:
OLYMPIC s.r.o.
Brozany 136
Staré Hradiště
533 52
IČ: 27480381
DIČ: CZ27480381
další informace naleznete v kontaktech.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila vstup do kurzu EmailNinja.cz.

 1. Obecné podmínky
  1.1 Online kurz EmailNinja.cz  provozuje společnost OLYMPIC s.r.o., dále jen Kurz.
  1.2 Zájemce, který si zakoupí vstup do Kurzu se nazývá uživatel.
  1.3 Objednávka Kurzu je závazná. Ihned po objednání bude uživateli vystavena zálohová faktura se splatností 14 dní. Po jejím uhrazení bude uživateli vystaven daňový doklad a a kurz mu bude zasílán pravidelně do e-mailu, který uvedl v objednávce.
 2. Práva a povinnosti uživatele
  2.1 Uživatel může požádat o ukončení platnosti svého členství v Kurzu kdykoliv během jeho platnosti. Pokud tak učiní,  přestane uživateli provozovatel zasílat emaily spojené s obsahem kurzu a ztrácí tím také nárok na veškeré bonusy a výhody spojené s členstvím v kurzu.
  2.2 Uživatel si nesmí objednat Kurz přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, tak nemá nárok na vzniklou provizi.
  2.3 Uživatel má právo bez udání důvodu do 14 dnů od objednání požádat o zrušení svého členství a vrácení peněz.
 3. Práva a povinnosti Poskytovatele
  3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.
 4. Ceny
  4.1 Cena online kurzuEmailNinja.cz je 1.990 Kč bez DPH (2.407,90 Kč s DPH). V rámci této ceny obdrží uživatel právo na vstup do online kurzu a všechny bonusy, které ke kurzu patří.
  4.2 Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
  4.3 Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
 5. Ochrana osobních údajů
  5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  5.2 Uživatelé, kteří si objednali kurz EmailNinja.cz souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci kurzu EmailNinja.cz, software AffilBox, k zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele. Více informací k ochraně osobních údajů na webu EmailNinja.cz se můžete dozvědět na stránce: emailninja.cz/ochrana-osobnich-udaju